Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Hoàng ra quân cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân, hè năm 2022
Ngày 02/12/2021

Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Hoàng ra quân cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân, hè năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của ban thường trực Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, ngày 01/12/2021, Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Hoàng ra quân cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân, hè năm 2022. Đảng ủy, UBND xã đã huy động được hơn 400 cán bộ và nhân dân bao gồm: cán bộ, công chức UBND xã; các đoàn hội như: hội Thanh niên, hội Cựu Chiến Binh, hội Phụ Nữ, hội Nông Dân; Hợp Tác Xã; Giáo viên các nhà trường và nhân dân 03 thôn ra quân quân cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, diệt chuột bảo vệ sản xuất. Kết quả đã dọn sách 2,5km kênh mương, bắt 200 con chuột.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202112/Images/z2985321051959-b0942c16e376bfa30f6a8944c4f5cde8-20211202085221-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202112/Images/z2985321061311-3c25e4cd013cba0efe7f52b3831ebae0-20211202085222-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202112/Images/z2985322043342-cff2d1fe130d3456f6796e26a188f628-20211202085222-e.jpg
 
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202112/Images/z2985321075038-c9d52906799be16df535677859a51834-20211202085221-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202112/Images/z2985321072184-3c5cc642157e8b461d320586f7316c88-1-20211202085222-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202112/Images/z2985323090233-b260277e4e74269f7ed378df32b26b83-20211202085221-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 20
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác