Công văn hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng chống dịch COVID -19
Ngày 28/07/2021

Công văn hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng chống dịch COVID -19

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202107/Images/14991-20210728083300-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202107/Images/14992-20210728083301-e.jpg

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202107/Images/14993-20210728083300-e.jpg


Tổng lượt xem bài viết là: 65
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác