Đại hội đại biểu phụ nữ xã Quỳnh Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 01/06/2021

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Quỳnh Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026

Năm năm qua, hội LHPN xã Quỳnh Hoàng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của đại phương.

Ngày 31 tháng 05 năm 2021, hội LHPN xã Quỳnh Hoàng tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ xã Quỳnh Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021, đề phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên; bầu ban Chấp hành hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu địa hiểu đi dự đại hội phụ nữ huyện Quỳnh Phụ.

Với tinh thần" Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu phụ nữ xã Quỳnh Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026 xác định chủ đề là: " phụ nữ Quỳnh Hoàng phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh".

 
Media/50_QuynhHoang/Images/202106/188348536-349742660038237-2288570341604504289-n-20210601020752-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/Images/202106/187778737-2946484695672548-5058560237298525167-n-20210601020751-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/Images/202106/191563255-469135104153439-3939693666896133107-n-20210601020752-e.jpg

Ban chấp hành hội LHPN xã Quỳnh Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026.


Tổng lượt xem bài viết là: 88
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác