Hội nghị Tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026; đơn vị bầu cử số 01
Ngày 14/05/2021

Hội nghị Tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026; đơn vị bầu cử số 01 gồm các xã: Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Giao tại xã Quỳnh Hoàng.

Sau khi thống nhất với Ủy ban bầu cử huyện, ngày 13/5/2021, ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện ủy quyền cho ban thường trực MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Hoàng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 01 các xã: Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Giao tại đơn vị xã Quỳnh Hoàng, để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định luật bầu cử.

Media/50_QuynhHoang/Images/202105/185314392-1247993022323570-2191555289518979149-n-20210514032349-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/Images/202105/182842276-1778403415674391-7299963524862468973-n-20210514032349-e.jpg

Về nội dung chương trình hội nghị:

1. Ban tổ chức hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

Bà Đinh Thị Hồng Thái- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện 

Bà Đỗ Thị Hải - Trưởng ban kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân huyện

Ông Phạm Văn Quyền - Phó trưởng công an huyện

Bà Trần Thị Ngọc Thủy - Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và OTNT chi nhánh Quỳnh Phụ

Ông Vũ Đức Đô - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương  xã Quỳnh Hồng

Bà Mai Thị Thu - Chuyên viên hội Phụ nữ huyện 

ông Lê Hồng Vũ - Trưởng ban kiểm sát HTX dịch vụ nông nghiệp Vũ Hạ, xã An Vũ

Bà Nguyễn Thị Trang - Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Quỳnh Phụ

2.Từng ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình trước hội nghị cử tri

3. Cử tri tham gia ý kiến với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 lên tiếp thu ý kiến của cử tri

4. Một vị thay mặt cho người ứng cử đại b iểu HĐND huyện lên tiếp thu ý kiến

5. Ban tổ chức bế mạc và kết thúc đại hội

Sau thời gian làm việc, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại xã Quỳnh Hoàng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của cử tri tại Hội trường. Các đại biểu nhất trí cao với nội dung mà những người ứng cử đại biểu quan tâm, giải quyết; đồng thời tin tưởng vào các ứng cử viên, mong trên cương vị công tác của mình sẽ mang hết khả năng, trách nhiệm để tham mưu cho HĐND, các cấp, các ngành những quyết sách giải quyết những vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong huyện đang quan tâm.


Tổng lượt xem bài viết là: 65
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác