Tăng cường kiểm soát, quản lý, người từ Hà Nội về Thái Bình.
Ngày 26/07/2021

Tăng cường kiểm soát, quản lý, người từ Hà Nội về Thái Bình.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202107/Images/214487501-833923990585894-8114903821118149903-n-20210726100342-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 58
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác